Infralyd

Sidst opdateret d. 04-12-05
Der er sagt og skrevet meget om infralyd.
Landsforeningen Infralydens Fjender præsenterer på deres hjemmeside, www.infralyd.dk, en mængde information om emnet.


Som det fremgår af de viste klip, er der ikke enighed om hvad der forårsager at nogle mennesker er plaget af den dybe 'brummen', infralydens kendetegn.

Jeg anerkender, at muskelstøj meget vel kan forveksles med 'ægte' -eller udefrakommende infralyd. En måde at prøve at høre støj fra muskler i nakken, er at lægge sig et meget stille sted. Man kan bruge ørepropper af den type der trykkes sammen og puttes i øregangen, hvorefter de udvider sig og lukker effektivt for luftgennemgang. Hvis man ligger helt stille og slapper af, vil man kunne styre niveauet af lavfrekvent støj fra musklerne ved at spænde dem mere eller mindre. Dette er en meget god måde at få feed-back på, hvis målet er at afslappe anstrengte muskler.

Hvor muskelstøjen stiger i styrke når man bevæger hovedet let, er det omvendt med den udefrakommende infralyd. Det er som om tærsklen for opfattelse af lyden stiger kraftigt så snart man bevæger hovedet. Jeg har ikke fundet en forklaring på dette fænomen.

Det er lidt anstrengende, at skulle forklare en ægtefælle, der absolut ikke kan høre infralyd, at grunden til at den forstyrrede sengekammerat langsomt bevæger sig 1 m frem og tilbage i soveværelset kl 3 om natten, er at fænomenet skal udforskes når der er særlig meget lyd.

For at lokalisere kilden til den ubehagelige natteforstyrrer i det nyerhvervede hus, har alle tænkelige kilder været afbrudt på skift, hver gang efterfulgt af en tur i seng igen, -blot for at konstatere, at lyden stadig var der. En afbrydelse af alle grupper på målerskabet gav samme resultat.
Hustruens forbløffelse oversteg hendes irritation, da der blev installeret målemikrofoner og analyseudstyr en af de følgende nætter. Endelig kunne jeg, ved hjælp af apparaternes udslag, overbevise ægtefællen om at der virkelig lå en mystisk kraft til grund for de natlige aktiviteter.

Dette skrevet for at forklare, at jeg anerkender i det mindste to af de årsager nedenstående klip omtaler. Hvorvidt åreforkalkning kan give lavfrekvent tinnitus, har jeg slet ingen fornemmelse af.

Jeg har 'sakset' lidt i debatsiderne fra ingeniøren. Læs selv de forskellige synspunkter, men vær åben for at der kan være mere end en forklaring på at forskellige mennesker kan være udsat for forskellige påvirkninger.

Se en gang på Fletcher og Munsons klassiske 'iso-phon' kurver. Deres arbejde med at udforske hørelsens følsomhed, ses meget ofte illustreret med denne graf. Det er resultatet af målinger på mange mennesker, og det viste er et gennemsnit. Hvordan kan man påstå, at den menneskelige hørelse generelt kun går ned til 20 Hz. Mon alle kurverne går lodret op ved denne frekvens?
Kurverne giver også et hint om hvorfor det ikke er let at afskærme infralyd. For det første er det svært at lave akustisk isolering for meget lave frekvenser. For det andet kan det ses, at iso-phon kurverne ligger meget tæt jo lavere frekvensen bliver. Dette betyder, at selvom ludtrykket faktisk reduceres lidt, så opfatter øret det ikke. Når først lydtrykket overstiger høretærsklen, så lyder det næsten lige kraftigt selvom amplituden varierer en del.