Gemmer dette simple diagram mon
nøglen til forståelsen af kvinder?