Dahlia

I år kom der blomster i mine Dahlia. I fjor åd dræbersneglene rub og stub.

This year there are flowers on my Dahlia. Last year the snails ate it all up.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.