Bjørn Nimand


Det har været en smuk dag i dag. Og en vemodig dag.
Vi måtte sige farvel til vores kære ven gennem 45 år.
Bjørn trådte forkert, faldt og endte brat sit liv alt for tidligt. I dag ville Bjørn have fyldt 59 å.
De musikalske brødre, venner og kolleger, samt ikke mindst familien, mødtes i kapellet og gjorde Bjørns afsked smuk og rørende.
Efterfølgende samvær i hjemmet med musik og nærvær afsluttede højtidelighederne.
Bjørn efterlader sig tre brave kvinder. Sin hustru og to store døtre.
Æret være dit minde Bjørn.

It was a beautiful day today. And a melancholy day.
We had to say goodbye to our dear friend through 45 years.
Bjørn took a wrong step and fell. Abruptly ending his life far too early. Today would have been Bjørns 59 years birthday.
His musical brothers, friends and colleagues, and especially the family, met in the chapel and made Bjørns farewell beautiful and touching.
Subsequent togetherness at his home with music and intimacy completed the ceremonies.
Bjørn is survived by his three brave women. His wife and two great daughters.
We honor your memory Bjørn.